Времето поведението и храненето при Шаранът

Времето поведението и храненето при Шаранът

18 април 2017

Шаранът е много чувствителен към изменение на времето, на пръв поглед може да се каже, че поведението му е непредсказуемо, но това е само на пръв поглед. Ако внимателно проанализираме всички фактори то можем да направим като цяло определени изводи.

Един от най важните показатели влияещи на хранителната активност на шарана се явява съдържанието на кислород във водата. На свой ред съдържанието на последния зависи изцяло от атмосферното налягане. Колкото то е по-голямо толкова по-много се съдържа разтворен кислород във водата и на първо място- на повърхностния слой на водата. Много рибари навярно са наблюдавали следната картина когато в ясен слънчев ден (при високо налягане) стадо от малки каракуди (таранки) в езерото или микроязовирите се издигат на самата повърхност на водата и почти неподвижно стоят с часове.

Шарана не прави изключение. Особено характерно е характерно такова негово поведение в тези водоеми в ,които така или иначе има дефицит на кислорода. А това са –затворени стари корита на реките, малки езера и микроязовири и плитки реки с много слабо течение. В горещо време при високо налягане въздуха силно се нагрява , а както знаем от физиката , колкото по висока е температурата на въздуха толкова по малко в нея е кислорода. Това също се отнася и за водата. В такъв образ оптималния хоризонт за намиране на шарана при надигащ се кислороден глад – това е повърхностния слой или във самата водна растителност , папур ,тръстика и т.н. Тук денем водните растения отделят кислород и създават най благоприятна зона във водоема. Не един път сме наблюдавали как в зоната на два-три метровата тръстика стоят големи шарани буквално на 20 см. дълбочина.

Но направим ли едно излишно движение те мълниеносно изчезват. Малките шаранчета с тегло 200-300 грама не са така плашливи. При ниско налягане и мрачно време поведението на шарана е съвършено друго. Съдържанието на кислорода във водата се снижава най напред в горните слоеве. За да изравни външното и вътрешното налягане (в плавателния мехур) шарана отива надълбоко. В реката това са ямите , а в езера и язовири – най-дълбоките места. Храненето на рибите сега зависи от това колко е устойчив периода на низко налягане. Ако продължава повече от 3-4 дни то шарана се адаптира към новите условия на времето и започва да се храни. От това следва и извода. Че трябва да го ловим в дълбоките места. Подобно поведение е характерно не само за шарана а и почти всички шаранови риби-каракуда, платика и т.н. Добър барометър предвещаващ скоро промяна на налягането и свързаните с това миграции на рибите служат много водни организми. При понижение навремето се прибират към дълбоките участъци на водоема.

И обратно при повишение на атмосферното налягане се вдигат на повърхността. Шарана в реките (по време на хвърляне и оплождане на хайвера отива в устията на малките реки ) и после се връща в голямата вода на силно опреснените участъци. А при топъл вятър шарана добре се лови в обширните „прозорци” на бреговата растителност буквално на половин метър дълбочина. При силен вятър както и в големите така и в малките реки шарана се отдалечава от брега и отива в дълбоките участъци – като правило ями / Разбира се има и изключения от тези правила, но като цяло по направлението на вятъра а това значи по уровена на водата можем достатъчно точно да съдим за това къде да ловим –в бреговата зона или обратното на дълбочина. Безветрените горещи дни –време при, което шарана става достатъчно пасивен. Както говори по-горе при повишаване температурата на водата във водоема съдържанието на кислорода спада.

Безветрието още повече утежнява положението (вълнението, разместването на пластовете малко или много обогатява с кислород). Но когато дълго се задържа ниско атмосферно налягане , то ситуацията може да бъде просто катастрофална. Минава ден след ден и нищо не се изменя. В такова време рибата чувства явен дефицит от кислород и се чувства много лошо. За щастие това в нашата страна е много рядко, макар и слаб вятър обогатява водоема с кислород.

В този смисъл в устойчиво горещо време вятър с различно направление подобрява кълването. Затова в големите езера и язовири (а дори и в реките) шарана се отправя към бреговата ивица където се създава най-благоприятния кислороден режим. В такива периоди от деня не влияе съществено на режима на хранене на шарана. В умерено топло време благоприятен за кълването е южният, юго-западния и западния вятър. Впрочем това важи и за всички шаранови риби. И обратно , при северен хладен вятър (ако това не е предшествано от горещо време) кълването е най-лоша. Температурата на водата –това също е един от определящите фактори, влияещи на интензивността на храненето. Интервала от 21 до 27 градуса е оптимален. Ако температурата рязко падне до 16-17 градуса , то шарана се храни много слабо. В такива периоди той отива на най-дълбоките места, където можем да го съблазним само с много лакома стръв. При плавно снижение на температурата в есенния период шарана мигрира малко, той се лови дори при температура на водата 6-8 градуса. Решаващо значение има качеството на захранката и нейното количество и стръвта.

Пролетта започва при температура на водата 10 градуса, а понякога и 8-9 градуса. От тук следва и въпроса къде да търсим рибата? Причините за концентрация на рибите в плитките участъци са достатъчно прости-водата рано е изчистена от мътилка и бързо се нагрява , като създава оптимални условия за развиване на водни организми и растения . Именно това е най-добрата площадка за хранене на рибите. Към пречислените по-горе фактори влияещи на на кълването на шарана, е нужно и да се отчита и такова явление като дъжда. Във време на продължителен дъжд съпровождащ със забележително захлаждане , кълването на шарана е много слабо или понякога въобще не кълве.

В топло време когато дъждът периодически се сменя с прояснение –оказва благоприятно влияние на кълването на шарана

Риболов на сом с повърхтносни примамки

прочети още

Как да ловим с фидер за един успешен риболов

прочети още

Как се лови СОМ с лодка и кльонк

прочети още

Как да хванем СОМ,способи техника и тактика.

прочети още